hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Sinh học - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Sinh học - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sinh

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu một. Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A

Câu hai : Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng:
1. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.
P: Chó lông dài x Chó lông ngắn không thuần chủng, kết quả ở F1 như thế nào?
A. Toàn lông ngắn
B. Toàn lông dài
C. một lông ngắn: một lông dài
D. 3 lông ngắn: một lông dài

2. Ở người gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều mắt đen, tóc xoăn?
A. AaBb             C. AABb
B. AABB            D. AaBB

3. Trong nguyên phân, NST bắt đầu co ngắn đóng xoắn diễn ra ở:
A. kì đầu.
B. kì giữa.
C. kì sau.
D. kì cuối.

4. Trong nguyên phân, NST ở kì giữa:
A. Tập trung ở mặt phẳng xích đạo ở thoi phân bào
B. Bắt đầu co ngắn đóng xoắn.
C. Phân li về hai cực tế bào
D. Tự nhân đôi

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download