hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Toán (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Toán (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày thi: 23/03/2012

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu I (4,0 điểm)

Cho biểu thức: 

1) Rút gọn P.

2) Tính giá trị của P khi 

Câu II (4,0 điểm)

Trong cùng 1 hệ toạ độ, cho đường thẳng d: y = x - hai và parabol (P): y = - x2. Gọi A và B là giao điểm của d và (P).

1) Tính độ dài AB.

2) Tìm m để đường thẳng d': y = - x + m cắt (P) tại 2 điểm C và D sao cho CD = AB.

Câu III (4,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 

2) Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2x6 + y2 - 2x3y = 320

Câu IV (6,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC. Gọi M là trung điểm của BC; H là trực tâm; AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC. Kí hiệu (C1) và (C2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF và DKE, với K là giao điểm của EF và BC. Chứng minh
rằng:

1) ME là tiếp tuyến chung của (C1) và (C1).

2) KH ⊥ AM.

Câu V (2,0 điểm)

Với 0 ≤ x, y, z ≤ một. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình:

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download