hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí - Phòng Giáo dục và Đào Tạo Cam Ranh, Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí - Phòng Giáo dục và Đào Tạo Cam Ranh, Khánh Hòa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Địa lí
PHÒNG GD&ĐT CAM RANH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1: hai điểm

Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:

a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.

b) Trong các đảo sau, đảo nào có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển?
A. Phú Quốc.
B. Cái Bầu.
C. Lý Sơn.
D. Thổ Chu.

c) Các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
D. Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng.

d) Tỉnh có đa dạng đảo ven bờ nhất nước ta là:
A. Khánh Hòa.
B. Hải Phòng.
C. Quảng Ninh.
D. Kiên Giang.

Câu 2: một điểm

Điền vào các chỗ chấm (.....) trong câu sau các bộ phận của vùng biển nước ta Vùng biển nước ta bao gồm...............(1)..............., vùng...............(2)............., vùng...............(3)...............,vùng...............(4)...............và thềm lục địa

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 3: (2 điểm): Nêu đặc điểm về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 4: (2 điểm): Vì sao cây cao su được trồng đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download