hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì môn Âm nhạc lớp 9 - Trường THCS Sông Mã, Sơn La (Đề 3), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì môn Âm nhạc lớp 9 - Trường THCS Sông Mã, Sơn La (Đề 3) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Nhạc
TRƯỜNG THCS SÔNG MÃ
SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 9

Đề số 3

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn 1 trong các mục a, b, c hoặc d.

1. Dịch giọng là gì?
a) Chuyển dịch cao độ của nốt nhạc                     c) Thay đổi trường độ của nốt nhạc
b) Thay đổi tính chất của bản nhạc                        d) Thay đổi nhạc điệu của bản nhạc

2. Trong các quãng sau (tính theo quãng đi lên), quãng nào là quãng 6?
a) Đô- Mi                 c) Mi- La
b) Son- Si               d) Đô- La

3. Bài hát Cô gái miền đồng cỏ là sáng tác của nhạc sĩ nào?
a) Mô-da                          c) Sô-panh
b) Bét-tô-ven                   d) Trai-cốp-xki

4. Hoá biểu của giọng Son trưởng như thế nào?
a) Có 1 dấu Pha thăng                                        c) Có 1 dấu Si giáng
b) Có 2 dấu Pha thăng và Đô thăng                  d) Không có dấu thăng, dấu giáng nào

II. Thực hành (6 điểm)

Tự chọn và trình bày 1 trong 4 bài TĐN sau.

- TĐN số 1- Cây sáo

- TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn

- TĐN số 3- Lá xanh

- TĐN số 4- Cánh én tuổi thơ

Ghi chú:

- Phần trắc nghiệm, HS làm bài viết (khoảng 10 phút).

- Phần thực hành, kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download