hoặc
Tài liệu học tập Nghề môi giới, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 38.76 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghề môi giới có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thi truong chung khoan,
Hơn 25 5 trước, đa dạng nghiờn cứu chớnh thức và khụng chớnh thức đú tụ hợp vào các người thực hiện nổi tiếng trong cụng việc buôn bán của chỳng tụi. Khi các nhà mụi giới này là thành viờn của "Cừu lạc bộ các người chủ tọa", "Hội đồng tư vấn của các nhà lúnh đạo" hay " ủy ban hành phỏp", họ tiờu biểu cho các nhà sản xuất bậc nhất của cụng ty và của ngành. Cỳ các đặc thù nhất mực mà phần lớn, giả dụ khụng phải là toàn bộ, liờn quan tới việc họ làm việc như thế nào, họ làm gỡ, ngụn ngữ đầu tư của họ là gỡ và các giải phỏp đối với cụng việc buôn bán. Thật là thỳ vị khi chỳ ý thấy các nhà mụi giới này (20% đứng đầu) tạo thành khoảng 80% hoả hồng thu nhập của cụng ty hay của ngành. Húy tưởng tượng sự phỏt triển của các con số này.Nhỳm Tỷ lệ phần trăm các nhà mụi giới Tỷ lệ phần trăm thu nhập Những nhà sản xuất bậc nhất 20% 80% Những người khỏc 80% 20% Như vậy, tớnh trung bỡnh, 1 nhà sản xuất bậc nhất điển hỡnh tạo thành hoả hồng thu nhập cho cụng ty đa dạng gấp 16 lần 1 nhà mụi giới bỡnh thường- hơn 16 lần! Tất nhiờn, các nhà mụi giới này khụng phải cỳ khả năng hơn gấp 16 lần, khụng phải thụng minh hay ưa nhỡn hơn gấp 16 lần, cũng khụng phải tốt hơn các người khỏc đến 16 lần. Vậy khi chỳng ta biết 1 người khụng phải tốt hơn đến 16 lần, cừu hỏi đặt ra sẽ là: "Sự khỏc nhau nào tạo nờn điều khỏc biệt đỳ?". Chỳng ta gọi đỳ là "Sự chờnh lệch 2%", 2% này biểu trưng cho thụng tin, cỳ ý nghĩa quan trọng, sự khỏc nhau diễn đạt ở việc các nhà mụi giới đứng đầu này quản lý cụng việc buôn bán, suy nghĩ và tin tưởng như thế nào, họ hoạt động như thế nào, và họ làm gỡ. Nột khỏi quỏt của các đặc thù trờn được giới thiệu ở phần này và được tỡm hiểu chi tiết hơn trong suốt cuốn sỏch.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download