hoặc
Tài liệu học tập Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 4.39 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,hệ thống tài chính Việt Nam, Tái cấu trúc hệ thống tài chính, Luận văn, Đề tài

TT sơ cấp • Tổ chức PH: KBNN, chính quyền địa phương, DNNN được chính phủ bảo lãnh, NHPT • TPCP được PH từ 1991, từ 2003 được đấu thầu với NHTM và doanh nghiệp BH • Phương thức: đấu thầu qua SGDCK ( trên 63 thành viên), BLPH ( trên 40 thành viên), bán buôn qua hệ thống KBNN TT vật dụng cấp • Pháp lý từ 1998 • Giao dịch tại TTGDCK theo thỏa thuận và báo giá, yết giá theo LS và theo giá • Phương thức: mua bán hẳn và Repo • Hệ thống GD TPCP chuyên biệt hoạt động từ 24/9/2009 theo thỏa thuận bình thường và thỏa thuận điện tử • Thành viên: NHTM,QĐT, CTTC, CTBH, CTCK…
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download