hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kỳ II lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2012 - 2013 môn Địa lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kỳ II lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2012 - 2013 môn Địa lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học kỳ II

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học kỳ II lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng 5 2012 - 2013 môn Địa lý.

Đề thi học kỳ II môn Địa lý:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 2012-2013

MÔN THI: ĐỊA LÝ - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)

1. Nêu tóm tắt ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lí nước ta?

2. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông tới khí hậu nước ta? Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa diễn tả qua địa hình nước ta như thế nào?

3. Trình bày cơ cấu lao động nước ta? Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng?

Câu II (2,0 điểm)

1. Tại sao ở nước ta công nghiệp năng lượng được xem là ngành công nghiệp trọng tâm ? Kể tên các bể dầu khí lớn của nước ta?

2. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta tương đối phong phú và nhiều.?

Câu III (3,,0 điểm)

1. Chứng minh rằng vùng duyên hải Nam Trung Bộ có đa dạng điều kiện thuận tiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển? Kể tên 2 quần đảo xa bờ thuộc vùng này?

2. Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ cột diễn tả sản lượng cao su nước ta và nhận xét.

SẢN LƯỢNG CAO SU VIỆT NAM (Đơn vị: nghìn tấn)

I. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (Câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV. a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

1.Dựa vào bản đồ Nông nghiệp chung của Atlat Địa lí Việt Nam,hãy xác định các vùng lớn trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng 5 của nước ta?

2. Nhận xét sự phân bố các loại cây kể trên.

Câu IV. b. Theo chương trình Chuẩn(2,0 điểm)

1. Dựa vào bản đồ Công nghiệp chung của Atlat Địa lí Việt Nam,hãy kể tên các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ và xác định các ngành chính trong các trung tâm công nghiệp kể trên?

2. Nêu các nguyên nhân làm cho Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download