hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - THCS Hiệp Phước, Đồng Nai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Hóa
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu 1 tới câu 4.

Câu 1. Hợp chất nào trong các chất sau đây có tên gọi là natri đihiđrophotphat?
A. Na3PO4              B. Na2HPO4               C. NaH2PO4               D. Na2SO4.

Câu 2. Dãy các hợp chất nào sau đây gồm các hợp chất muối?
A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2                   B. H2SO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3 ;
C. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4, K2S                   D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4.

Câu 3. Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là
A. 15%                B. 20%                 C. 25%                  D. 28%.

Câu 4. Khối lượng của NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 2M là
A. 16 g                 B. 28 g                  C. 30 g                  D. 35 g.

Câu 5. Ghép ý ở cột I và cột II cho phù hợp (1,0 điểm)

I II
1. P2O5
hai. Fe3O4
3. KClO3 ; KMnO4
4. Sự cháy
a) là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không có phát sáng.
b) là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng
c) là nguyên liệu điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
d) là sản phẩm khi đốt sắt trong khí oxi
e) là sản phẩm khi đốt photpho trong khí oxi

Câu 6. (1 điểm) Hãy chọn chữ (Đ) đánh vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai trong các câu sau?
1. Chất khử là chất nhường nhịn oxi cho chất khác.
2. Oxit axit thường là oxit của kim loại và tương ứng với 1 axit.
3. Dung dịch axit làm cho quỳ tím hoá xanh.
4. Trong thành phần của hợp chất muối phải có gốc axit.

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
KClO3 → O2 → Fe3O4  → Fe → FeCl2.

Câu 8. (4 điểm) Cho 8,một g Al tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 g HCl
a) Hoàn thành phương trình hoá học.
b) Sau phản ứng chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ?
c) Tính khối lượng AlCl3 tạo thành.
d) Lượng khí hiđro sinh ra ở trên có thể khử được bao nhiêu gam CuO.
(Biết Al = 27,H = một,Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download