hoặc
Tài liệu học tập Bảng so sánh nhân khẩu học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng so sánh nhân khẩu học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

Bảng so sánh nhân khẩu học
Demographic Comparison Worksheet

Sử dụng bảng so sánh nhâu khẩu học mẫu để đánh giá cộng đồng dân cư nói quanh doanh nghiệp bạn có các đặc tính nhân khẩu học phù hợp với đối tượng trọng tâm của bạn.                                        

Dân số

Thị trường A

Thị trường B

Thị trường C

Trong vòng một km cách doanh nghiệp bạn

 

 

 

Trong vòng năm km cách doanh nghiệp bạn

 

 

 

Trong vòng 25 km cách doanh nghiệp bạn

 

 

 

                          

Thu nhập

Thị trường A

Thị trường B

Thị trường C

Dưới một triệu VNĐ

 

 

 

1 triệu VNĐ – hai triệu VNĐ

 

 

 

2 triệu VNĐ – 3 triệu VNĐ

 

 

 

3 triệu VNĐ – năm triệu VNĐ

 

 

 

5 triệu VNĐ – 10 triệu VNĐ

 

 

 

10 triệu trở lên

 

 

 

                                                                     

Tuổi

Thị trường A

Thị trường B

Thị trường C

Trẻ em

 

 

 

Vị thành niên (13 – 19)

 

 

 

20-29

 

 

 

30-39

 

 

 

40-49

 

 

 

50-59

 

 

 

60-69

 

 

 

70 +

 

 

 

 

Mật độ

Thị trường A

Thị trường B

Thị trường C

Sở hữu nhà

 

 

 

Thuê nhà

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download