hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lý trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Lý trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án

Đề thi thử Quốc gia lần hai 5 2015 môn Lý trường THPT Nông Cống một, Thanh Hóa là đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu ôn tập, hệ thống kiến thức môn Lý rất tốt, sẵn sàng tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp đến.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LÝ

TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I
TỔ: VẬT LÝ
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN hai
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN THI: VẬT LÝ – LỚP 12
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi 8/2/2015

Mã đề 124

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn tính hợp S1, S2 chao đảo với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. Khoảng cách giữa 2 nguồn là S1S2 = 3,25λ. Trên đoạn S1S2, số điểm chao đảo với biên độ cực đại và cùng pha với u1 là:

A. 4 điểm.      B. sáu điểm.       C. 3 điểm      D. năm điểm.

Câu 2: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của 1 thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ Ox và O’x’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O và O’ thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và O’x’ đi qua A’. Khi A chao đảo trên trục Ox với phương trình x = 6cos(10Πt + Π/ 2) thì A’ chao đảo trên trục O’x’ với phương trình x' 2cos(10Πt + Π/ 2) (cm). Tiêu cự của thấu kính là:

A. 9 cm.       B. –18 cm.        C. –9 cm.       D. 18 cm.

Câu 3: Hai nguồn M và N cách nhau 20 cm trên mặt chất lỏng chao đảo cùng tần số 50 Hz, cùng pha, tốc độ truyền sóng trên mặt chát lỏng là một m/s. Trên MN số điểm không chao đảo là:

A. 19 điểm.      B. 21 điểm.        C. 18 điểm.          D. 20 điểm.

Câu 4: Một vật chao đảo điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt) cm, tần số chao đảo của vật là:

A. f = 4 Hz.      B. f = 0,năm Hz.     C. f = hai Hz.          D. f = sáu Hz.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download