hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2014 - 2015 trường tiểu học Quảng Minh A, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2014 - 2015 trường tiểu học Quảng Minh A có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 5,Đề thi cuối năm môn Sử - Địa lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra cuối kì hai môn Lịch sử - Địa lý lớp năm 5 2014 - 2015 trường tiểu học Quảng Minh A đề thi cuối 5 của hai môn Lịch sử và Địa lý lớp năm hay dành cho các bạn và thầy cô tham khảo, ôn luyện cuối học kì hai môn Lịch sử lớp năm và Địa lý lớp năm.

Đề thi cuối 5 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Trường Tiểu học Quảng Minh A

Họ và tên:……………………………

Học sinh lớp: 5…

Đề thi kiểm tra cuối kì II.
Môn: Lịch sử và Địa lý
Năm học : 2014-2015
Thời gian: ………..........

Chữ ký giám thị

GT 1:

 GT 2:

Điểm

Nhận xét

Chữ ký giám khảo

GK 1:

GK 2:

ĐỀ 1

A/ PHẦN I: MÔN LỊCH SỬ

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng. (Từ câu một tới câu 2)

Câu một. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giang san.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho mặt trận miền Nam.

D. Nối ngay lập tức 2 miền Nam - Bắc.

Câu hai. Đế quốc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:

A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh tại Việt Nam.

B. Mĩ muốn miêu tả thiện chí với nhân dân Việt Nam

C. Mĩ bị thất bại nặng nại về quân sự ở cả 2 miền Nam, Bắc.

D. Mĩ muốn rút quân về nước

Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Câu 4: Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc ta?

B/ PHẦN II: MÔN ĐỊA LÍ

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng .(Từ câu một tới câu 2)

Câu 1: Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:

A. Châu Âu                   B. Châu Á

C. Châu Phi                  D. Châu Mĩ

Câu 2: Châu Phi là châu lục:

A. Có đa dạng đồng bằng rộng lớn màu mỡ

B. Có nền kinh tế chậm phát triển .

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa .

D. Xuất khẩu đa dạng lương thực thực phẩm .

Câu 3: Dân cư Châu Á tụ hội đông đúc ở các vùng nào? Tại sao?

Câu 4: Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

Đáp án đề thi cuối 5 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ 1

LỊCH SỬ

Câu 1: C (0,năm điểm)

Câu 2: C (0,năm điểm)

Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? (2 điểm)

Trả lời:

Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho mặt trận miền Nam về sức người, vũ khí, lương thực... góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Câu 4: Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (2 điểm)

Trả lời:

Vì ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được hợp nhất và độc lập, non sông thu về 1 mối, Bắc Nam sum hiệp 1 nhà.

ĐỊA LÍ

Câu 1: B (0,năm điểm)

Câu 2: B (0,năm điểm)

Câu 3: Dân cư Châu Á tụ hội đông đúc ở các vùng nào? Tại sao? (2 điểm)

Trả lời:

Dân cư Châu Á tụ hội đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Vì ở đó có khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, thuận tiện cho việc làm ăn sinh sống của họ.

Câu 4: Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới? (2 điểm)

Trả lời:

Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì: Châu Phi có địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được xem như 1 cao nguyên khổng lồ và lại nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền nên châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download