hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài như sau:

1. Thủ tục

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện TTHC cần sẵn sàng hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hứa thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho doanh nghiệp, hoàn thiện bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hứa của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại hội sở cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát.

4. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài;

- 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in;

- Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán.

- Số lượng hồ sơ (bộ): một bộ.

5. Thời hạn giải quyết

- Không quá 04 ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân.                                                          

7. Cơ quan thực hiện TTHC

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

8. Lệ phí

- Không.

9. Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài.

10. Yêu cầu thực hiện TTHC

- Các sản phẩm in gia công cho nước ngoài phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài, không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam;

- Bên đặt in phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm đặt in;

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm in gia công cho nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục du nhập theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là phát hành phẩm;      

- Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải  là phát hành phẩm;

- Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là phát hành phẩm;

- Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về doanh nghiệp và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung 1 số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 vàThông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Kích vào nút Tải về để tải mẫu đơn, thủ tục và các căn cứ pháp lý này.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download