hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 5.63 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm giao duc dao tao,cao dang dai hoc,
Cần phải tham khảo trước thị trường người tiêu sử dụng và hành vi shopping của người tiêu sử dụng thì mới có thể xây dựng được các kế hoạch Marketing có căn cứ.Thị trường người tiêu sử dụng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu sử dụng cá nhân. Nó là thị trường cuối cùng mà những hoạt động kinh tế được công ty ra để phục vụ nó. Khi phân tích 1 thị trường người tiêu sử dụng cần phải biết khách hàng, những đối tượng, và mục đích của người dùng, những công ty hoạt động, những đợt mua hàng và các cửa hàng bán buôn.Hành vi của người dùng chịu ảnh hưởng của bốn yếu tố chủ yếu: Văn hóa, xã hội, cá nhân, và tâm lý. Tất cả các yếu tố này đều cho ta các căn cứ để biết cách tiếp cận và phục vụ người dùng 1 cách hiệu quả hơn.Mức độ cân nhắc khi shopping và số người tham gia shopping tăng theo mức độ phức tạp của tình huống shopping. Người làm Marketing phải có các kế hoạch khác nhau cho bốn kiểu hành vi shopping của người tiêu sử dụng. Hành vi shopping phức tạp, hành vi shopping bảo đảm bằng lòng, hành vi shopping bình thường và hành vi shopping tìm kiếm sự nhiều. Bốn kiểu hành vi này đều dựa trên cơ sở mức độ tham gia cao hay thấp của người tiêu sử dụng vào chuyện shopping và có đa dạng hay ít các điểm khác biệt lớn giữa những thương hiệu.Những người làm Marketing phải nghiên cứu các mong muốn, nhận thức, sở thích và những hành vi lựa chọn và shopping của các khách hàng mục đích. Việc nghiên cứu như vậy sẽ cho ta các gợi ý để phát triển sản phẩm mới, tính năng của sản phẩm, xác định giá cả, những kênh, nội dung thông báo và các yếu tố khác trong Marketing mix. Trong chương này ta sẽ tham khảo các động thái shopping của người tiêu sử dụng và trong chương sau sẽ tham khảo động thái shopping của các người dùng hàng của doanh nghiệp.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download