hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận: Khuyến khích vật chất và tinh thần đối với người lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận: Khuyến khích vật chất và tinh thần đối với người lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Tiểu luận môn Tạo động lực cho người lao động

Tiểu luận:

Khuyến khích vật chất và tinh thần đối với người lao động

LỜI NÓI ĐẦU

Sự thành công của 1 tổ chức phụ thuộc lớn vào trình độ thực hiện nhiệm vụ của người lao động. Kết quả và hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ của người lao động được quy định bởi 3 yếu tố: năng lực, điều kiện làm việc và mức độ động viên. Để thực hiện nhiệm vụ 1 cách có hiệu quả người lao động phải biết cách giải quyết công việc, phải có môi trường làm việc thuận tiện và phải tích cực, nhiệt tình giải quyết công việc. Nếu chi tiết về điều kiện làm việc được tạo thành bởi tổ chức thì hai chi tiết năng lực và sự nhiệt tình là ở người lao động. Sự thành công của 1 tổ chức phụ thuộc vào việc tổ chức có hay không 1 hàng ngũ các người lao động có năng lực và sự nhiệt tình cao.

Động viên người lao động là sự thúc đẩy người ta làm việc. Tác dụng của động viên tuỳ thuộc vào sự khuyến khích bằng vật chất và tinh thần. Trong nghiên cứu hành vi tổ chức: động viên hay cụ thể hơn là khuyến khích vật chất và tinh thần là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc thù.

Thấy được tầm quan trọng của việc khuyến khích cho người lao động, vì vậy em quyết định nghiên cứu đề tài:   “Khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động” với mong muốn mình sẽ tìm hiểu và rút ra được các biện pháp khuyến khích tốt nhất cho người lao động để họ làm việc hăng say hơn, đạt được mục tiêu của tổ chức.

Để nghiên cứu đề tài này em sử dụng phương pháp: phân tích tổng hợp dựa trên cơ sở các gì em đã tiếp thu được từ các môn em đã học nói chung, đặc thù là các môn chuyên ngành và bổ trợ cho chuyên ngành quản trị nhân lực nói riêng, bên cạnh đó có kèm theo các tài liệu bên ngoài liên quan tới đề tài mà em nghiên cứu.

Bố cục đề tài ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận, gồm:

- Chương I: Các vấn đề về động lực của sự thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần đối với người lao động.

- Chương II: Những biện pháp khuyến khích vật chất cho người lao động thông qua lương thuởng, tiền thưởng và các chương trình phúc lợi, dịch vụ.

- Chương III: Những biện pháp khuyến khích tinh thần đối với người lao
động.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download