hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối B,Đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án

Đề thi thử Quốc gia 5 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định một, Thanh Hóa có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn ôn thi tốt nghiệp môn Sinh, luyện thi đại học khối B tốt hơn. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
Trường THPT Yên Định 1

KÌ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Sinh học (gồm 50 câu)
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Mã đề thi: 001

 

Câu 1: Một gen ở sinh vật nhân thực dài 4080 A0 và gồm 3200 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thay thế 1 cặp A  - T bằng 1 cặp G - X. Số nuclêôtit loại timin (T) và guanin (G) của gen sau đột biến là:

A. T = 401; G = 799.                             B. T = 399; G = 801.

C. T = 801; G = 399.                             D. T = 799; G = 401.

Câu 2: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 30%. Theo lí thuyết, loại giao tử ab được tạo nên từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen Ab/aB chiếm tỉ lệ

A. 30%.                     B. 25%.               C. 15%.                  D. 20%.

Câu 3: Một trong các ưu thế của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là

A. nhân nhanh các giống cây trồng quý hãn hữu, tạo nên các cây đồng nhất về kiểu gen

B. tạo nên các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

C. tạo nên giống cây trồng mới có kiểu gen hoàn toàn khác với cây ban đầu

D. tạo nên các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu

Câu 4: Ở 1 loài thực vật, cho 2 cây thuần chủng đều có hoa màu trắng lai với nhau, thu được F1: 100% cây hoa màu đỏ. Cho F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, F2 phân li theo tỉ tỉ lệ 3 cây hoa màu trắng : một cây hoa màu đỏ. Màu dung nhan hoa di truyền theo quy luật

A. tương tác át chế.                                   B. phân li.

C. tương tác cộng gộp.                              D. tương tác bổ sung.

Câu 5: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:

A. 0,335.                    B. 0,75.                C. 0,67.                   D. 0,năm.

Câu 6: Một đàn bà lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu phần trăm sống sót bị đột biến thể ba (2n + 1).

A. 33,3%.                   B 25%.                 C. 75%.                   D. 66,6%

Câu 7: Khảo sát hệ nhóm máu A, B, O của 1 quần thể người tại 1 vùng có 14500 dân. Trong đó có 3480 người có nhóm máu A, 5075 người có nhóm máu B, 5800 người có nhóm máu AB, 145 người có nhóm máu O. Tần số tương đối của các alen IA, IB, IO trong quần thể là:

A. IA = 0,4; IB = 0,5; IO= 0,1.                  B. IA = 0,6; IB = 0,3; IO= 0,một.

C. IA = 0,3; IB = 0,6; IO= 0,một.                  D. IA = 0,5; IB = 0,4; IO= 0,một.

Câu 8: Khi nói về quá trình phát sinh, phát triển của sự sống trên Trái Đất, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiến hoá tiền sinh học là công đoạn từ các tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

B. Sự xuất hiện phân tử prôtêin và axit nuclêic kết thúc công đoạn tiến hoá tiền sinh học.

C. Trong công đoạn tiến hoá hoá học, đã có sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn thuần.

D. Các tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vào cuối công đoạn tiến hoá sinh học.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download