hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử đại học môn Hóa lần 2 năm 2015 trường THPT Việt Yên Số 1, Bắc Giang, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử đại học môn Hóa lần 2 năm 2015 trường THPT Việt Yên Số 1, Bắc Giang có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Tài liệu luyện thi đại học môn Hóa

Đề thi thử đại học môn Hóa lần hai 5 2015 trường THPT Việt Yên Số một, Bắc Giang sẽ là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa hữu ích dành cho các bạn thi Đại học - Cao đẳng khối A, B đang ôn thi đại học môn Hóa. Với tài liệu này, mong rằng các bạn sẽ đạt kết quả tốt nhất cho các kì thi đang đến gần.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ một
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN hai - NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: Hóa - Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

                                                                                                      Mã đề 209

                                         (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..............................................SBD: .............................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; F=19; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; P=31; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137, Hg =201.

Câu 1: Cho 1 lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,20%. Nồng độ % CaCl2 trong dung dịch sau phản ứng
A. 10,5%                       B. 11,5%                     C. 8,5%                     D. 12,5%
Câu 2: Lên men một tấn tinh bột gạo chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, theo sơ đồ: Tinh bột → glucozơ → ancol etylic. Biết hiệu suất của mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol etylic thu được là
A. 398,8 kg                    B. 390 kg                    C. 380 kg                   D. 458,sáu kg
Câu 3: C5H13N có bao nhiêu đồng phân amin cùng bậc với ancol isobutylic?
A. 4;                              B. 6;                           C. 8;                          D. 10;  
Câu 4: Cho từ từ hai axit no, đơn chức , mạch thẳng, khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, vào 200 ml dung dịch gồm Na2CO3 1M và KHCO3 0,5M, khuấy mạnh, sao cho không có bọt khí xuất hiện. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch thu được cần dùng 400 ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dd thu được sau phản ứng thì được 47,sáu gam muối khan. Axit có KLPT nhỏ hơn trong hh ban đầu là
A. axit metanoic              B. axit propanoic          C. axit etanoic            D. axit butanoic

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download