hoặc
Tài liệu học tập Đề thi chọn đội tuyển dự thi Quốc Gia THPT năm 2014 tỉnh Đăk Lăk, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi chọn đội tuyển dự thi Quốc Gia THPT năm 2014 tỉnh Đăk Lăk có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Môn: Toán, Vật lý, Hóa, Ngoại ngữ, Văn, Sinh, Địa lý, Lịch sử, Tin học - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN: SINH HỌC
(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24/10/2013

Câu một. (1,năm điểm)

a. Hãy phân biệt túi di chuyển, lizôxôm, perôxixôm và không bào.

b. Mô tả cấu trúc và chức năng ribôxôm của tế bào nhân sơ.

Câu hai. (1,năm điểm)

a. Vi khuẩn thật khác vi khuẩn cổ ở điểm nào?

b. Tại sao vi khuẩn cần tạo nội bào tử? Đây có phải là hình thức sinh sản không?

Câu 3. (2,0 điểm)

a. Kể tên các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon thì vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hoá dị dưỡng như thế nào?

b. Mỗi vi sinh vật thích hợp với 1 khuôn khổ pH nhất định cho sinh trưởng, nhưng tại sao đa dạng vi sinh vật vẫn có thể tồn tại khi pH môi trường đổi thay tương đối mạnh?

Câu 4. (2,0 điểm)

Nuôi cấy vi khuẩn theo kiểu không liên tục, bắt đầu từ năm tế bào với thời gian tiềm phát là một giờ, thời gian thế hệ là 20 phút. Hãy tính số lượng tế bào tạo thành theo lý thuyết (kể từ khi bắt đầu nuôi cấy) trong các trường hợp: sau một giờ; sau 4 giờ; sau 4 giờ giả dụ một trong năm tế bào ban đầu bị chết.

Câu năm. (2,0 điểm)

a. Để phân biệt 1 cây C3 và cây C4, người ta tiến hành 1 trong 2 thí nghiệm sau:

- Để 2 cây vào 1 chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liên tục (1).

- Trồng cả 2 cây trong nhà kính có thể điều chỉnh được nồng độ ôxi (2).

Hãy giải thích nguyên tắc của từng thí nghiệm.

b. Người ta chiếu ánh sáng đơn dung nhan màu đỏ và màu xanh tím vào các lá trên cây, rồi so sánh số lượng tinh bột hình thành bằng cách nhuộm màu với iốt. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào?

Câu sáu. (2,0 điểm)

Trình bày các vấn đề liên quan tới quá trình biến đổi nitơ trong cây:

a. Các nguồn nitơ cho cây.

b. Quá trình khử nitrat.

c. Quá trình hình thành axit amin.

Câu bảy. (2,0 điểm)

Về nhóm chất điều hoà sinh trưởng auxin:

a. Giải thích tại sao trong phân tử của các chất thuộc nhóm này luôn có chứa nitơ?

b. Cho ví dụ cụ thể để giải thích: tác dụng kích thích hay kìm hãm của nhóm auxin phụ thuộc vào nồng độ.

c. Minh hoạ cụ thể tác dụng của auxin đối với sự sinh trưởng của tế bào.

d. Trình bày 1 thí nghiệm về ưu thế đỉnh sinh trưởng của auxin.

Câu 8. (2,0 điểm)

a. Chức năng của ống khí ở sâu bọ (Chân khớp) và ống khí ở phổi chim giống nhau hay khác nhau?

b. Tại sao các người sống trên núi cao, số lượng hồng cầu trong máu lại tăng?

Câu 9. (2,0 điểm)

a. Đặc điểm của sự lan truyền xung tâm thần trên sợi tâm thần không có bao miêlin?

b. Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng.

Câu 10. (2,0 điểm)

a. Ở người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở 2 tâm thất tống đi bằng nhau và không bằng nhau trong các trường hợp nào? Giải thích.

b. Tại sao enzim pepsin của dạ dày phân giải được prôtêin trong thành phần thức ăn nhưng lại không phân giải prôtêin của chính cơ quan tiêu hoá đó?

Câu 11. (1,0 điểm)

Trình bày cơ chế điều hoà đường huyết của các hoocmôn tuyến tuỵ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download