hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra Vật lí lớp 9

Để sẵn sàng cho kỳ thi hết học kỳ một sắp đến, các em học sinh cần bổ sung, rèn luyện kỹ năng làm bài thi với đa dạng dạng thức khác nhau. tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Đề kiểm tra học kỳ một lớp 9 môn Vật lý là dạng đề ôn luyện được đánh giá có chất lượng tốt dành cho các em học sinh.

Đề kiểm tra học kỳ một lớp 9 môn Vật lý

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Hãy chọn phương án đúng.

1. Hệ thức nào dưới đây bộc lộ định luật Ôm?

2. Hai điện trở R1và R2 được mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế UAB. Khi đó hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở tương ứng là U1 và U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng?

3. Hệ thức nào dưới đây bộc lộ mối quan hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, với tiết diện S và với điện trở suất ρ của nguyên liệu làm dây dẫn?

4. Để xác định điện trở của 1 dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế cần tiến hành những công việc sau:

a. Ghi các kết quả đo được theo bảng;
b. Đặt vào hai đầu dây dẫn các giá trị U khác nhau, đo U và I chạy qua dây dẫn tương ứng;
c. Tính giá trị trung bình cộng của điện trở;
d. Dựa vào số liệu đo được và công thức của định luật Ôm để tính trị số điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.

Trình tự các công việc là:

A. a, b, c, d.
B. b, a, d, c.
C. b, c, a, d.
D. a, d, b, c.

5. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 3Ω và R2 = 12Ω mắc song song là bao nhiêu?

A. 36Ω.              B. 15Ω.                C. 4Ω.             D. hai,4Ω.

6. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào nguyên liệu làm dây dẫn thì cần so sánh điện trở của các dây dẫn có

A. chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các loại nguyên liệu khác nhau.
B. chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng 1 loại nguyên liệu.
C. chiều dài khác nhau, tiết diện như nhau và được làm từ cùng 1 loại nguyên liệu.
D. chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các loại nguyên liệu khác nhau.

7. Mắc nối tiếp R1 = 40Ω và R2 = 80Ω vào hiệu điện thế không đổi U =12V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là bao nhiêu?

A. 0,một A.            B. 0,15 A.             C. 0,45 A.              D. 0,3 A.

8. Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong thời gian t là:

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý - Đề 1

9. Trên dụng cụ điện thường ghi số 220V và số oát (W). Số oát (W) này cho biết điều nào dưới đây?

A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với các hiệu điện thế nhỏ hơn 220V.
B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

10. Trên bóng đèn có ghi 6V - 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu?

A. 0,5A.            B. một,5A.            C. 2A.           D. 18A.

11. Nếu song song giảm điện trở của đoạn mạch, cường độ dòng điện, thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đi 1 nửa, thì nhiệt lượng toả ra trên dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

A. hai lần.         B. sáu lần.           C. 8 lần.         D. 16 lần.

12. Mắc biến trở vào 1 hiệu điện thế không đổi. Nhiệt lượng toả ra trên biến trở trong cùng 1 thời gian sẽ tăng bốn lần khi điện trở của biến trở.

A. tăng lên gấp đôi.
B. giảm đi 2 lần.
C. giảm đi bốn lần.
D. tăng lên bốn lần.

13. Mắc 1 bóng đèn có ghi 220V - 100W vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong một ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một tháng (30 ngày) là bao nhiêu?

A. 12 kWh.           B. 400 kWh.           C. 1440 kWh.            D. 43200 kWh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download