hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng có 7 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi,Luyện thi THPT Quốc gia,Thi thpt Quốc gia môn Toán,Đề thi thử đại học môn Toán có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 5 2015 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng là đề thi thử đại học môn Toán ngày 12/5/2015 có đáp án của trường THPT Nguyễn Hiền. Đây là tài liệu hay dành cho các bạn tham khảo luyện thi đại học môn Toán cũng như ôn thi THPT Quốc gia môn Toán được vững chắc và hiệu quả nhất.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

SỞ GD - ĐT TP. ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN

(Ngày thi: 12/5/2015)

ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút (không tính thời gian phát đề)

Câu một. (2,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x3 - 3x2 + 2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0, biết f''(x0) = -3.

Câu hai. (1,0 điểm)

1) Giải phương trình cosx + 2sinx(1 - cosx)2 = hai + 2sinx.

Câu 3. (0,năm điểm) Giải phương trình log3(5x - 3) + log1/3(x2 + 1) = 0.

Câu sáu. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 1 hình chữ nhật và SA = AB = 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm M của cạnh AB, mặt bên (SCD) hợp với đáy 1 góc 600. Hai đường thẳng MC và BD cắt nhau tại I. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ I tới mặt phẳng (SCD).

Câu bảy. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2; -2), trọng tâm G(0; 1) và trực tâm H(1/2; 1). Tìm tọa độ của các đỉnh B, C và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1; -2; 3), đường thẳng d: (x - 1)/2 = (y - 2)/1 = (z - 3)/1 và mặt phẳng (P): 2x - y + 2z + 4 = 0. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) và B là giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng đi qua H và vuông góc với đường thẳng d. Tính diện tích mặt cầu đường kính AB.

Câu 9. (0,năm điểm) Một hộp có năm viên bi màu đỏ, bảy viên bi màu vàng và 8 viên bi màu xanh. Cùng 1 lần lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm xác suất sao cho trong 3 viên bi lấy ra không có viên bi nào là màu đỏ.

Câu 10. (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn xy + yz + zx - xyz = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

Câu một. (2,0 điểm) 

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. (1 điểm)

Hàm số y = f(x) = x3 - 3x2 + 2.

Tập xác định: R

Sự biến thiên:

  • Chiều biến thiên: y' = f'(x) = 3x2 - 6x, y' = 0 ↔ x = 0; x = 2

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 0) và (2; +∞); nghịch biến trên khoảng (0; 2)

  • Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCD = hai, đạt cực tiểu tại x = hai, yCT = -2
  • Giới hạn:
lim y = -∞ lim y = +∞
x→-∞   x→+∞  
  • Bảng biến thiên (đầy đủ, đúng) (0,25đ)
  • Đồ thị: (0,25đ)

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)...........................(1 điểm)

Gọi M(x0; y0) là tiếp điểm.

f'' (x) = 6x - sáu, f'' (x0) = -3 ↔ 6x0 - sáu = -3 ↔ x0 = 1/2

y0 = f(1/2) = 11/8; f'(1/2) = -9/4

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M:  y = -9/4(x - 1/2) + 11/8

Hay là: y = -9/4x + 5/2.

Câu hai. (1,0 điểm)

1) Giải phương trình cosx + 2sinx(1 - cosx)2 = hai + 2sinx. (0,năm điểm)

PT ↔ cosx + 2sinx(1 + cos2x - 2cosx) - hai - 2sinx = 0 (cosx - 2)(1 + sin2x) = 0 (*)

Do cosx - hai ≠ 0 nên (*) ↔ 1 + sin2x = 0 ↔ sin2x = -1 ↔ x = -π/4 + kπ

2) 0,năm điểm

Giả sử z = a + bi (a, b R), khi đó (1 + 2i)z = (1 + 2i) (a + bi) = (a - 2b) + (2a + b)i

(1 + 2i)z là số thuần ảo ↔ a - 2b = 0 ↔ a = 2b

Có 2 số phức thỏa mãn đề bài: z = hai + i; z = -2 - i.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download