hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Đề kiểm tra Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 7

Đề số 2

A. MỤC TIÊU

Học kì II - lớp bảy kiểm tra học sinh các kiến thức, kĩ năng sau:

- Kiến thức về chân giậm dancing của kĩ thuật động tác chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà.

- Kiến thức của đà 4 bước cuối ném bóng và đá cầu.

- Kĩ năng thực hiện kĩ thuật động tác tại chỗ bật xa. Khả năng tính hợp giữa lý thuyết và thực hành.

B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Kẻ sân đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài (nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập hầu hết.

- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra bật xa, giáo viên có thể doanh nghiệp kiểm tra làm đa dạng đợt, mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần cao nhất.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trườngmà các đồng chí giáo viên

- Có thể hợp nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download