hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đổi Thẻ nhà báo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đổi Thẻ nhà báo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục đổi Thẻ nhà báo như sau:

 Thủ tục  
Đổi Thẻ nhà báo.

1. Trình tự thực hiện:

Những người đã được cấp Thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, công ty công tác khác mà cương vị công tác vẫn thuộc đối tượng được cấp Thẻ nhà báo theo quy định thì phải làm thủ tục xin đổi Thẻ nhà báo về cơ quan mới.
 - Cơ quan báo chí, công ty, cá nhân nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cục Báo chí giám định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông ký duyệt y đổi Thẻ.
- Cục Báo chí trả thẻ.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Báo chí.
- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:
- Công văn yêu cầu của cơ quan báo chí, công ty công tác mà người yêu cầu được đổi thẻ nhà báo mới chuyển tới làm việc;
- Quyết định kết nạp công tác (bản chính hoặc bản sao có công chứng);
- Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, công ty trước khi chuyển công tác.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân                                                              
- Tổ chức                                                                  

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thẻ                                 

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và yêu cầu đính kèm):

Không

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không
10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí;
Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo.

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục này và các căn cứ pháp lý hành chính 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download