hoặc
Tài liệu học tập Biểu mẫu Hợp đồng mượn văn phòng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biểu mẫu Hợp đồng mượn văn phòng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------oOo--------

HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
Số:

TPHCM, Ngày......... tháng....... 5.........

BÊN MƯỢN(BÊN A):

CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:                                          Fax:

Email:

Mã số thuế:

Do Ông/Bà                                              – Giám đốc làm đại diện

BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)

CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:                               Fax:

Email:

Mã số thuế:

Do Ông/Bà                                                – Giám đốc làm đại diện

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên B đồng ý cho Bên A mượn căn phòng tại

- Thời gian cho mượn : Từ ngày: tới ngày: .

- Diện tích sử dụng :

- Mục đích mượn: làm hội sở công ty

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Giao nhà, trang trang bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

- Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Sử dụng đúng mục đích mượn

- Được tu bổ mới trước khi sử dụng; khi tu bổ phải tuân theo các quy định xây dựng căn bản và chịu mọi chi phí tu bổ phát sinh trong quá trình tu bổ.

- Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên trang bị ba khi sử dụng.

- Không được cho mượn lại.

- Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, dế yêu....

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download