hoặc
Tài liệu học tập Công văn 352/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 352/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Kuwait

Công văn 352/GSQL-GQ1 về giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Kuwait do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số: 352/GSQL-GQ1
V/v giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Kuwait

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Kuwait.
(Địa chỉ: Jabriya, Blcok 10, Str. 10, Villa 96, Kuwait)

Trả lời công điện số 88 của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Kuwait về vướng mắc liên quan tới vận đơn gốc của Công ty Dar A1 - Hay, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành đối với hàng hóa là lốp ôtô đã qua sử dụng kinh doanh lâm thời nhập tái xuất thì phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Qua xem xét hồ sơ gởi kèm (giấy phép của Bộ Công Thương và thư trình bày của doanh nghiệp Kuwait) cho thấy, giấy phép của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thương mại và du lịch Thuận Phát đối với lô hàng lốp ôtô đã qua sử dụng tại công văn số 1609/BCT-XNK ngày 01/3/2012 có giá trị thực hiện tới ngày 30/6/2012. Tuy nhiên, theo trình bày của doanh nghiệp Kuwait thì tới ngày 22/7/2012 hàng mới về tới cảng Hải Phòng. Do vậy, giấy phép do Bộ Công Thương cấp tại công văn số 1609/BCT-XNK dẫn trên sẽ không còn hiệu lực để làm thủ tục hải quan đối với lô hàng này (trừ khi doanh nghiệp được Bộ Công Thương gia hạn giấy phép).

Đối với trường hợp hàng hóa chưa làm thủ tục Hải quan thì cơ quan Hải quan không giữ hồ sơ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan không có thẩm quyền giải quyết việc yêu cầu Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và du lịch Thuận Phát trả vận đơn gốc cho doanh nghiệp Kuwait. Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Kuwait biết, trả lời doanh nghiệp.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Âu Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download