hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Địa lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Địa lý.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Địa lý:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: ĐỊA LÝ - CẤP: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

Câu 1 (5,0 điểm):

Dựa vào 04 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C và D dưới đây:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Địa lý

a) Nhận biết các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tương ứng trên thuộc đới khí hậu nào?

b) Phân tích và giải thích các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của các biểu đồ đã chọn.

Câu 2 (3,0 điểm):

Dựa vào kiến thức đã học và hai hình dưới đây, hãy trình bày và giải thích đặc điểm của khí hậu Địa trung hải.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Địa lý

Câu 3 (4,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân bố lượng mưa ở nước ta.

Câu 4 (5,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:

a) Hãy phân tích và giải thích các đặc điểm của hệ thống sông Hồng.

b) Nêu các nét giống v à khác nhau giữa hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Cửu Long.

Câu 5 (3,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam v à kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông ngắn và ít sâu dung nhan hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Mùa hạ ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ lại tới sớm và không có mưa phùn?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download