hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sinh

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 9

Đề số 2

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4,năm điểm)

Câu 1: Chọn 1 hay đa dạng nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c....) ứng với mỗi hoạt động của con người ở bên trái (kí hiệu một, hai, 3...) gây ra sự phá hủy môi trường. Ví dụ: một.a (1,5đ)

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái (A, B, C, D, E) đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng: (1,5đ)

1. Tập hợp các cá thể sinh vật nào là quần thể sinh vật?
A. Các cá thể cá chép ở hai hồ nước khác nhau.
B. Các cây lúa trong hai ruộng lúa.
C. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá trôi, cá trắm, ... trong một hồ nước.
D. Các cá thể voi, hổ, báo, khỉ, ... trong rừng.

2. Các con cá chép trong hồ nước có mối quan hệ
A. Cạnh tranh
B. Cộng sinh
C. Vừa cộng sinh vừa cạnh tranh
D. Hội sinh

3. Giun đũa sống trong ruột người là ví dụ mối quan hệ:
A. Cộng sinh .
B. Hội sinh.
C. Cạnh tranh.
D. Kí sinh.

4. Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể:
A. Mật độ.
B. Độ đa dạng.
C. Cấu trúc tuổi.
D. Tỉ lệ đực cái.

5. Tác động lớn nhất của con người đến môi trường tự nhiên từ đó gây hậu quả xấu đến tự nhiên là:
A. Khai thác khoáng sản.
B. Săn bắt động vật hoang dã.
C. Phá hủy thảm thực vật, lấy rừng lấy đất trồng trọt.
D. Chăn thả gia súc.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download