hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2014-2015 trường THCS Đình Xuyên, Hà Nội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2014-2015 trường THCS Đình Xuyên, Hà Nội có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 9

Đề kiểm tra học kì hai môn Công nghệ lớp 9 5 2014-2015 trường THCS Đình Xuyên, Hà Nội là đề thi cuôi học kì hai môn Công nghệ có đáp án chi tiết hai đề chẵn, lẻ dành cho các bạn tham khảo, sẵn sàng cho kì thi học kì hai môn Công nghệ. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì hai môn Công nghệ 

PHÒNG GDĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN

Họ và tên: ...............................
Lớp: ...................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: CÔNG NGHỆ     LỚP: 9
Năm học: 2014 - 2015

 

Đề chẵn

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu một. Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn cần có các thiết bị:

a . Một cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn

b . Hai cầu chì, 2 công tắc, 2 cực 2 bóng đèn

c . Ba cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn

d . Bốn cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn

Câu 2. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:

a .Ống nối chữ T.              b .Ống nối nối tiếp.

c .Ống nối chữ L.              d .Kẹp đỡ ống.

Câu 3. Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

a. Hai động, 1 tĩnh.        b. Hai tĩnh, 1 động.

c. Một tĩnh, 1 động.       d. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng khi kiểm tra để bảo đảm an toàn cho mạng điện trong nhà:

a. Chỉ cần kiểm tra dây dẫn điện

b. Chỉ cần kiểm các đồ dùng điện

c. Chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện

d. Cần phải kiểm tra hầu hết các phần tử của mạng điện

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

a. Đèn huỳnh quang

b. Hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.

c. Hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

d. Một công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.

Câu 6. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

a. Để bảo đảm an toàn điện

b. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

c. Không thuận tiện khi sử dụng

d. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

Câu 2: (3 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 3: (1 điểm) Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi.


 Đề lẻ:

PHÒNG GDĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN

Họ và tên: ...............................
Lớp: ...................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 9
Năm học: 2014 – 2015

 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1. Dây dẫn không được buộc lại với nhau vì:

a. Không thuận tiện khi sử dụng.

b. Để dễ dàng cho việc kiểm tra mạng điện.

c. Để tránh nhiệt độ tăng, làm hỏng lớp cách điện.

d. Không bảo đảm mỹ thuật

Câu hai. Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà?

a . Cầu chì.              b. Cầu dao.
c. Ổ cắm điện.         d. Phích cắm điện.

Câu 3. Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

a. Hai tĩnh, 1 động.         b. Một tĩnh, 1 động.

c. Hai động, 1 tĩnh.         d. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, khi phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ ta thường dùng:

a .Ống nối chữ T.                b .Ống nối nối tiếp.

c .Ống nối chữ L.                d .Kẹp đỡ ống.

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

a . Đèn huỳnh quang

b. Một công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.

c . Hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn

d. Hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.

Câu 6. Việc nào sau đây em cho là đúng ?

A. Thả diều gần dây điện .

C. Buộc trâu bò vào chân cây cột điện

B. Nối đất các thiết bị có vỏ bằng kim loại.

D. Dùng điện đánh chuột .

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 công tắc 2cực và 1 công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.

Câu 2: (3 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 3: (1 điểm) Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download