hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ


Hôm nay, ngày .......... tháng .......... 5 2009, tại …. …………

Chúng tôi gồm:

BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):..................

Sinh ngày:..................

CMND số: ..................Do Công an: .......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:..................

Cùng vợ/chồng là:..................

Sinh ngày:..................

CMND số: Do Công an .......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:..................

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

Sinh ngày:..................

CMND số:.................. Do Công an.......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:..................

Cùng vợ/chồng là:..................

Sinh ngày:..................

CMND số:.................. Do Công an.......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:..................

Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho căn hộ như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Hiện Bên A đang có quyền sở hữu căn hộ gắn ngay lập tức với quyền sử dụng đất tại địa chỉ .........., thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ..........

• Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .......... do UBND .......... thành phố Hà Nội cấp ngày .......... tháng .......... 5 ...........

• Thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất nêu trên như sau:

Thửa đất được quyền sử dụng:

- Địa chỉ: ...........

- Diện tích: .......... ( Bằng chữ: mét vuông )

- Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: .......... m2

Sử dụng chung: .......... m2

- Mục đích sử dụng: ..........

- Thời hạn sử dụng: ..........

- Nguồn gốc sử dụng: ..........

- Tài sản gắn ngay lập tức với đất:..................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download