hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án

Đề thi thử Quốc gia môn Hóa lần một 5 2015 trường THPT Yên Định hai, Thanh Hóa tài liệu tham khảo luyện thi đại học môn Hóa, ôn thi tốt nghiệp môn Hóa hay, sẵn sàng tốt nhất cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến.

Đề thi thử Quốc gia môn Hóa

SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi gồm có 4 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - LẦN một
MÔN: HOÁ HỌC – Năm học: 2014 - 2015
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

MÃ ĐỀ THI 132

Họ và tên thí sinh:.....................................................................

Số báo danh:.............................................................................

Cho: Na=23; K=39; Ca=40; Ba=137; Mg=24; Mn=55; Ag=108; Cu=64; Fe=56; Zn=65; Al=27; H=1; O=16; N=14; C=12; S=32; Br=80; Cl=35,5; I=127; P=31; F=19.

Câu 1: Trung hòa sáu gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 8,hai gam muối. Công thức của X là

A. CH3COOH          B. C3H7COOH         C. C2H5COOH             D. HOOC-COOH

Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm etilen và axetilen. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,8 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,34                   B. 0,46                     C. 0,22                       D. 0,32

Câu 3: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Câu 4: Chất khí nào sau đây được tạo thành từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

A. CO2          B. CO            C. CH4            D. N2

Câu 5: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-1-ol. Cho 1 lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,896 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. sáu,56          B. hai,40           C. 3,28           D. 3,32

Câu 6: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Tên gọi của X là:

A. valin           B. axit glutamic           C. glyxin            D. alanin

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download