hoặc
Tài liệu học tập Thiết kế hệ thống thông tin quản lý ấn phẩm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.81 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thiết kế hệ thống thông tin quản lý ấn phẩm có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,hệ thống thông tin, quản lý ấn phẩm, luận văn, đề tài
Hỗ trợ chức năng nhập liệu,lưu trữ thông tin về các ấn phẩm đăng ký tại Sở,ghi nhận tình trạng nhận trả hồ sơ cho các tổ chức đăng ký,tra cứu thông tin các ấn phẩm
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download