hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế gồm các hướng dẫn để hiểu thêm về sáng chế và các hướng dẫn cụ thể về các giấy tờ cần có trong hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế. Đồng thời cho biết thời hạn giải quyết cũng như cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính...

HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
-----------------------------------------

Sáng chế là giải pháp công nghệ dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một điều xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ cần đáp ứng được các tiêu chuẩn: có tính mới so với trình độ công nghệ trên thế giới; có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Trong đó:

- Sáng chế được xem là có tính mới giả dụ chưa bị biểu thị công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

- Sáng chế được xem là có trình độ sáng tạo giả dụ căn cứ vào các giải pháp công nghệ đã được biểu thị công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là 1 bước tiến sáng tạo, không thể được tạo nên 1 cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực công nghệ tương ứng.

- Sáng chế được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp giả dụ có thể thực hiện được việc sản xuất, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Hồ sơ đăng kí bảo hộ sáng chế bao gồm:

Tờ khai (theo mẫu).

Bản mô tả phát minh, sáng chế (bao gồm cả hình vẽ, giả dụ có).

Yêu cầu bảo hộ sáng chế.

Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).

Thời hạn giải quyết:

Thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: Đơn đăng ký CDĐL được hài lòng là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng vật dụng 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn giả dụ đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được hài lòng là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày hài lòng đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

- Thẩm định nội dung: 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu giám định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục sở hữu trí tuệ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download