hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.45 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam có 13 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,quan tri kinh doanh,
Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng 1 vai trò khôn xiết quan trọng trong hoạt động kinh tế của những doanh nghiệp và doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ giúp những nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn những nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp mình như: con người, của cải, vốn ….,góp phần hạn chế tối đa các rủi ro nảy sinh trong quá trình sản xuất buôn bán, song song giúp doanh nghiệp xây dựng được 1 nền móng quản lý chắc chắn dùng cho cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của doanh nghiệp.Trong ấy, công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền đặc thù có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của 1 doanh nghiệp, doanh nghiệp. Vì nó có ảnh hưởng sâu nhan sắc tới việc đánh giá công tác sử dụng hiệu quả đồng vốn của doanh nghiệp, cũng như bảo đảm cung cấp kịp thời, chính xác và trung thực những thông báo tài chính dùng cho cho nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị.Với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát đối với chu trình bán hàng – thu tiền của 1 doanh nghiệp cụ thể, song song ứng dụng các kiến thức đã học trong nhà trường, so sánh với thực tiễn nắm bắt, mở rộng hiểu biết , em đã quyết định chọn đề tài “ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại doanh nghiệp Ajinomoto Việt Nam”. Bố cục của đề tài nghiên cứu bao gồm ba chương:Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Kiểm Soát Nội Bộ Và Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng - Thu Tiền.Chương 2: Thực Trạng Về Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng-Thu Tiền Tại Công Ty Ajinomoto Việt Nam. Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download