hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối C,Môn Lịch Sử khối C,Đề thi thử đại học môn Lịch sử có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử 5 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là đề thi thử đại học môn Lịch sử có đáp án mà VnDoc xin được gởi đến các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, luyện thi đại học môn Sử, sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

  SỞ GD& ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN 

  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 5 1920 tới 5 1930, cho biết sự kiện nào đánh dấu bước đột phá vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? Vì sao?

Câu 2: (2,0 điểm)

Chủ trương tụ hội rộng rãi lực lượng dân tộc, xây dựng Mặt trận hợp nhất tại Hội nghị tháng 11/1939 và Hội nghị lần trang bị VIII tháng 5/1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra như thế nào? Từ đó, trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện tại.

Câu 3: (2,0 điểm)

Đánh giá ý nghĩa trận đấu đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, chiến thắng Việt Bắc thu - đông 5 1947, chiến dịch Biên giới Thu - Đông 5 1950, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 5 1954 với tiến trình chung của cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 -1954.

Câu 4: (3,0 điểm)

Trình bày các thành tựu cốt tử trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ 5 1950 tới nửa đầu các 5 1970 và ý nghĩa của các thành tựu đó.

---------------Hết---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………….; Số báo danh:…………….

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu 1: 

 • Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc (NAQ) đọc bản Sơ thảo lần trang bị nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị XVIII của Đảng xã hội Pháp họp tại thành phố Tua
 • Năm 1921, NAQ cùng với 1 số người yêu nước của châu Phi lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
 • Năm 1923, NAQ tới Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân, 1924 dự Đại hội lần trang bị V Quốc tế Cộng sản
 • Năm 1925, NAQ thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Năm 1927, phát hành cuốn Đường Kách mệnh, gồm các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu
 • Năm 1930 NAQ chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 doanh nghiệp Cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) thành 1 Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Sự kiện đánh dấu bước đột phá vị đại trong lịch sử Việt Nam là sự kiện năm 1930 NAQ chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 doanh nghiệp Cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) thành 1 Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải thích sự kiện 5 1930, Hs trình bày ý nghĩa của sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

 • ĐCSVN ra đời là cuộc đương đầu giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, là sự lựa chọn của lịch sử, là sản phẩm tất yếu của sự tính hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
 • ĐCSVN ra đời tạo thành bước đột phá vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối, doanh nghiệp lãnh đạo cách mạng.
 • Là bước sẵn sàng đầu tiên có tính chất quyết định cho các bước phát triển dancing vọt của cách mạng Việt Nam, cách mạng Việt Nam trở thành 1 bộ phận của cách mạng thế giới

Câu 2:

 • Để giành được độc lập, phải tụ hội rộng rãi lực lượng dân tộc, xây dựng mặt trận hợp nhất. Hội nghị TW tháng 11/1939 đã chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 
 • Mặt trận dân tộc hợp nhất phản đế Đông Dương đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, các dân tộc, kể cả cá nhân yêu nước ở Đông Dương, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù cốt tử trước mắt là chủ nghĩa đế quốc và tay sai, giành độc lập dân tộc cho các nước Đông Dương.
 • Hội nghị TW lần trang bị VIII (5/1941) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc, tụ hội lực lượng, xây dựng mặt trận dân tộc hợp nhất cho từng nước Đông Dương. Ở Việt Nam Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh). 
 • Mặt trận Việt Minh liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu thế chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn. 

Thí sinh có thể trình bày bằng đa dạng cách khác nhau nhưng lập luận phải chặt chẽ, mô tả mạch lạc.

Câu 3:

 • Ý nghĩa của trận đấu đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyên 16: Kìm chân địch trong các thành phố, tạo điều kiện để cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, bước đầu làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của kẻ thù.
 • Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 5 1947: Đưa cuộc kháng chiến của ta bước sang công đoạn mới, đánh bại hoàn toàn chiến lược “ đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyến sang đánh lâu dài với ta…
 • Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông 5 1950: Khai thông đường liên lạc của ta với các nước XHCN, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. Quân ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo nên bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. 
 • Ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 5 1954: Là thắng lợi oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng ĐBP có tác động mạnh tới quá trình diến biến của Hội nghị Giơnevơ 1954, quyết định tới việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương… Làm nức lòng nhân dân thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đương đầu giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ latinh…

Câu 4:

 • Kinh tế: Công nghiệp: Giữa các 5 1970, là cường quốc công nghiệp đứng trang bị 2 thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân. Nông nghiệp: Sản lượng tăng trung bình hàng năm là 16%
 • Khoa học kĩ thuật: Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất, 5 1961, Liên Xô đã
 • phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất, khai mạc kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
 • Xã hội có đa dạng biến đổi, chính trị ổn định, tỉ lệ công nhân chiếm 55% người lao động, trình độ học thức của gười dân được nâng cao.
 • Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 
 • Ý nghĩa: Đối với Liên Xô: Tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế, là nước XHCN lớn nhất, là chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới.
 • Đối với thế giới: Tăng cường sức mạnh cho hệ thống XHCN, cổ vũ các phong trào giải phóng dân tộc….
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download