hoặc
Tài liệu học tập Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Tài liệu học Tiếng Anh lớp 10

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10 là tài liệu tổng hợp kiến thức Tiếng Anh lớp 10 học kỳ II giúp các bạn ôn tập và sẵn sàng kiến thức 1 cách có hệ thống và chủ động nhất để làm bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh sắp đến.

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10

I/ Reported speech: (Lời nói gián tiếp)

1) Mệnh lệnh

  • Ex: “Come to see me tomorrow” She aid to him

She told him to vome to see her the next today.

*Form:

                       “MLKĐ” to V

                       “MLPĐ” not to V

2) Stalement (Câu)

  • Ex: They said “we will go to HoChiMinh city next weak”

They said (that) they would go to HoChiMinh city the weak after.

*Form:                        said

                    TT: S + said to O + “S + V + O”

                    GT: S + told O

                                 Said (that) + S + V + O (biến đổi và lùi thì)

3) Question (Câu hỏi)

  • Wh _ question
  • Yes/No _question
  •  Ex: “What đi you do last night, Tom”. I asked

I asked Tom what he had done the night before.

“Are you tired?” He asked me

He asked If/whether I was tired

*From một                      asked O

                    TT: S + wanted to know + “Wh – question”

                    GT:       asked O                          (bđ, lt)

                         S + wanted to know + Wh + S + V + O [ (+)]

*From hai                    asked O

                  TT : S + wanted to know + “Yes/No – question”

                  GT:        asked O

                        S + wanted to know + If/whether + S +V +O

                                                                      [ (+)] (bđ,lt)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download