hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Hóa
PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH
KHÁNH HÒA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu một. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành bazơ tương ứng?
A. Fe2O3            B. CaO            C. SO3          D. P2O5.

Câu hai. Oxit của 1 nguyên tố có hoá trị II chứa 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố đó là
A. đồng.               B. nhôm.               C. canxi.               D. magie.

Câu 3. Trong dãy chất sau đây, dãy chất nào toàn là oxit ?
A. H2O, MgO, SO3, FeSO4                  C. CO2, K2O, Ca(OH)2, NO
B. CaO, SO2, N2O5, P2O5                  D. CaO, SO2, Na2CO3, H2SO4.

Câu 4. Cho sáu,năm g kẽm vào dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là
A. hai lít.              B. 4,48 lít.              C. hai,24 lít.             D. 4 lít.

Câu năm. Trường hợp nào sau đây chứa khối lượng nguyên tử hiđro ít nhất?
A. sáu.1023 phân tử H2               B. 3.1023 phân tử H2O
C. 0,sáu g CH4                   D. một,50 g NH4Cl.

Câu sáu. Khử 12 g sắt(III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) là
A. năm,04 lít.              B. bảy,36 lít.               C. 10,08 lít.                 D. 8,hai lít.

II . Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (1,năm điểm): Hãy định nghĩa: Axit, bazơ, muối và cho ví dụ minh hoạ?

Câu 8. (2,năm điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học sau:
a) Fe2O3 + ? → Fe + ?
b) Zn + HCl → ZnCl2 + ?
c) Na + H2O → NaOH + ?
d) KClO3 → KCl + ?
e) Al + H2SO4 (loãng) → ? + ?

Câu 9. (3 điểm) Dẫn khí hiđro đi qua CuO nung nóng?
a) Viết phương trình hoá học xảy ra?
b) Sau phản ứng, thu được 19,hai g Cu. Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng và thể tích khí hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng?
(Biết : O = 16, Cu = 64, Al = 27, H = một, S = 32)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download