hoặc
Tài liệu học tập Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Tên cơ quan/tổ chức
Trụ sơ tại:
Điện thoại:

Số: ...................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng....... 5............

 

Đề nghị cấp thẻ tạm thời trú cho người nước ngoài

 

Kính gửi: .............................................

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm thời trú cho ....... người nước ngoài sau đây:

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download