hoặc
Tài liệu học tập Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu
Target Market Worksheet

1. Miêu tả ý tưởng:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Ý tưởng này để làm gì?

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. Các ý tưởng tương đương được áp dụng và sản phẩm được bán ở đâu?

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4. Các khách hàng tiềm năng thường đi giải trí ở đâu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Các khách hàng tiềm năng thường đi học ở đâu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Các khách hàng tiềm năng thường đi mua hàng ở đâu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Các khách hàng tiềm năng thường đọc loại báo, tạp chí, văn bản và trang web nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8. Các khách hàng tiềm năng thường xem truyền hình và nghe radio đài nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download