hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Ngữ văn - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra Ngữ văn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ một, LỚP 9

Đề số 2: (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Mỗi câu trắc nghiệm: 0, 25 điểm. Câu 13 được năm điểm; câu 14 được hai điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Câu "Khi giao thiệp cần nói đúng vào đề tài giao thiệp, tránh nói lạc đề " là khái niệm cho phương châm hội thoại nào dưới đây?
A. Phương châm về chất
B. Phương châm về lượng
C. Phương châm quan hệ
D. Phương châm lịch sự

2. Dòng nào không nêu đúng xu thế phát triển vốn từ vựng tiếng Việt trong các 5 gần đây?
A. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng
B. Cấu tạo từ ngữ mới
C. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
D. Mượn các điển cố Hán học trong các bài thơ Đường

3. Thuật ngữ gồm các loại từ ngữ nào?
A. Từ ngữ thể hiện các khái niệm khoa học
B. Từ ngữ thể hiện các thái độ, tình cảm
C. Từ ngữ thể hiện các tính chất
D. Từ ngữ thể hiện các hành động

4. Phương châm về lượng đòi hỏi người tham gia giao thiệp phải tuân thủ điều gì?
A. Nói tất cả các gì mình biết
B. Nói các điều mình cho là quan trọng
C. Nói đúng yêu cầu cuộc giao thiệp
D. Nói rất nhiều thông tin

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download