hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi khu vực Bắc Bộ năm học 2011 - 2012 môn Tin học lớp 10, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi khu vực Bắc Bộ năm học 2011 - 2012 môn Tin học lớp 10 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp khu vực Bắc Bộ năm học 2011 - 2012 môn Tin học lớp 10.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Tin:

HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DH & ĐB BẮC BỘ

(Đề thi chính thức)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MỞ RỘNG
NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN THI: TIN HỌC - LỚP 10

Ngày thi: 21 tháng 4 5 2012
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

Tên bài Tệp chương trình Tệp dữ liệu vào Tệp dữ liệu ra Điểm
Tìm số TIMK.* TIMK.INP TIMK.OUT 6
Vận tải TRAIN.* TRAIN.INP TRAIN.OUT 7
SUCULA SUCULA.* SUCULA.INP SUCULA.OUT 7

Phần mở rộng của tệp chương trình được đặt tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng

Bài 1: (6 điểm) Tìm số

Cho 2 số nguyên dương N và M (2 ≤ N, M ≤ 109). Hãy tìm số nguyên dương K lớn nhất sao cho N! chia hết cho MK.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản TIMK.INP, gồm 1 dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương N, M.

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản TIMK.OUT, ghi số nguyên K tìm được.

Bài 2: (7 điểm) Vận tải

Ruratania mới bước vào kinh tế thị trường và đang thiết lập các hoạt động buôn bán mới trong đa dạng lĩnh vực, trong đó có giao thông vận chuyển. Công ty giao thông vận chuyển TransRuratania đang bắt đầu thành lập 1 chuyến tàu tốc hành từ thành phố A tới thành phố B với 1 vài chỗ ngừng tại các ga trên tuyến đường. Các ga được đánh số liên tiếp, ga của thành phố A được đánh số 0, ga của thành phố B đánh số m.

Công ty làm 1 thí nghiệm để nâng cao khả năng di chuyển hành khách và từ đó nâng cao thu nhập. Chuyến tàu có thể chứa tối đa là n hành khách. Giá của 1 vé tàu là bằng số các ga giữa ga xuất phát và ga tới, không tính ga xuất phát (bằng số hiệu ga tới – số hiệu ga xuất phát). Trước khi chuyến tàu bắt đầu hành trình của nó từ thành phố A, các đơn đặt vé từ hầu hết các ga trên đường đi được thu lại. Một đơn đặt vé từ ga S bao gồm hầu hết các vé đặt trước từ S đến 1 ga tới xác định trước. Trong trường hợp công ty không thể hấp thu hầu hết các đơn đặt vé bởi vì khả năng chở khách là giới hạn, thì đối với mỗi 1 đơn đặt vé từ các ga công ty hoặc là hấp thu hoàn toàn hoặc là từ chối hoàn toàn.

Yêu cầu: Cho trước 1 danh sách các đơn đặt vé từ các ga trên tuyến đường từ A tới B, hãy viết 1 chương trình xác định thu nhập lớn nhất có thể của công ty TransRuratania. Thu nhập từ 1 đơn đặt vé được hấp thu là tích của số hành khách trong đơn đặt vé với giá của vé tàu. Thu nhập của công ty là tổng của các thu nhập từ hầu hết các đơn đặt vé được hấp thu.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản TRAIN.INP, chứa thông tin:

+ Dòng một chứa ba số nguyên n, m, d (1 ≤ n ≤ 5000; một ≤ m ≤ 10; một ≤ d ≤ 25) tương ứng là sức chứa hành khách của tàu, số hiệu ga của thành phố B và số các đơn đặt vé từ hầu hết các ga.

+Trong d dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả 1 đơn đặt vé bao gồm ba số nguyên: ga xuất phát, ga tới, số hành khách (0 ≤ ga xuất phát, ga tới ≤ m; ga xuất phát ≠ ga đến; một ≤ số hành khách ≤ n).

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản TRAIN.OUT, chứa 1 số là thu nhập lớn nhất có thể theo yêu cầu của bài.

Bài 3: (7 điểm) SUCULA

Mỗi thanh sô cô la có dạng thanh dài với kích thước một x n doanh nghiệp, trên thanh sô cô la người ta xẻ các rãnh chia thanh sô cô la theo kích thước một x một cho dễ bẻ. Yêu cầu xác định: Có bao nhiêu cách bẻ thanh sô cô la theo các rãnh đã xẻ thành đa dạng phần.

Ví dụ: thanh sô cô la chiều dài n = 3, ta có ba cách bẻ: Cách 1: bẻ thành 3 thanh độ dài 1: một,hai,3; Cách 2: bẻ thành hai thanh, 1 thanh độ dài 2: 1-2 và 1 thanh độ dài một là 3 (cách bẻ một, 2-3 coi như đã tính); Cách 3 là giữ nguyên cả thanh.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SUCULA.INP, chứa duy nhất số nguyên n là chiều dài thanh sô cô la.

Dữ liệu ra: Đưa ra tệp văn bản SUCULA.OUT, chứa số cách bẻ tìm được.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download