hoặc
Tài liệu học tập Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013 - 2014, Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 năm 2013 - 2014, Phòng GD-ĐT Chiêm Hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Môn: Toán - Có đáp án

PHÒNG GD&ĐT CHIÊM HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ

Họ và tên: ................................................
Lớp: hai ...........................

BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
LỚP hai - NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN: TOÁN

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan.

* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Trong các số: 85, 98, 91 số lớn nhất là:
A. 85             B. 98             C. 91

2. Trong các số: 50, 70, 80 số bé nhất là:
A. 50             B. 70             C. 80

3. Các số 45, 37, 54, 28 được viết theo thứ tự từ bé tới lớn là:
A. 54, 45, 37, 28.             B. 45, 54, 28, 37.             C. 28, 37, 45, 54

4. Một tuần lễ em đi học mấy ngày?
A. 4 ngày             B. năm ngày.             C. sáu ngày.

5. Kết quả của phép tính: 20 cm + 30 cm là :
A. 40 cm             B. 50 cm             C. 60 cm

6. Hình bên có mấy hình tam giác:
A. hai             B. 3             C. 4

Bài kiểm tra chất lượng đầu 5 lớp hai 5 2013 - 2014

II. Phần II: Trắc nghiệm tự luận:

1. Viết các số sau:

a) Ba mươi lăm: ..................................               c) Năm mươi hai: ..................................

b) Tám mươi sáu: ..................................             d) Chín mươi bảy: .................................

2. Đặt tính rồi tính:

a. 50 + 20                          b. 88 - 32

c. sáu + 62                            d. 73 - 3

3. Tính:

a. 60 - 20 + 40 = ............................

b. 90 - 30 - 60 = ..................................

4. Giải bài toán sau:

Lớp 1A có 20 bạn học sinh khá và 14 bạn học sinh chuyên nghiệp. Hỏi lớp1Acó bao nhiêu bạn học sinh khá và giỏi

5. Điền số vào ô trống:

Bài kiểm tra chất lượng đầu 5 lớp hai 5 2013 - 2014

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download