hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Nam

Đề sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN - CHUYÊN
Ngày thi:
 06/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,năm điểm)

Cho biểu thức Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán 

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nguyên.

Câu 2: (2,0 điểm)

a) Giải phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

b) Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 3: (1,năm điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): 2x – y – a2 = 0 và Parabol (P): y = ax2 (a là tham số dương)

a) Tìm giá trị a để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B. Chứng tỏ khi đó A và B nằm bên phải trục tung.

b) Gọi x1; x2 lần lượt là hoành độ của A và B. Tìm giá trị nhỏ nhất của Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC có góc đỉnh A là 45o. Nửa đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại E và F. Vẽ bán kính OM vuông góc với BC.

a) Chứng minh EF = R√2 (Với BC = 2R).

b) Chứng minh M là trực tâm tam giác AEF.

Câu năm. (2,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), có AB < AC. Hạ các đường cao BE và CF, gọi H là trực tâm, M là giao điểm của EF và AH. Vẽ đường kính AK cắt cạnh BC tại N.

a) Chứng minh ΔAMF đồng dạng với tam giác ΔANC.

b) Chứng minh HI song song với MN, với I là trung điểm BC.

Câu sáu. (1 điểm)

Cho 2 số x, y thỏa mãn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2013 - 2014 môn Toán

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tích xy.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download