hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Biểu mẫu kinh doanh

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà ở giữa chủ nhà và nhà thầu xây dựng, thường được áp dụng đối với nhà phố, nhà ở ngay lập tức kề, các công trình xây dựng quy mô nhỏ... Hợp đồng có đầy đủ các điều khoản ràng buộc, quyền và trách nhiệm mỗi bên tham gia hiệp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số ……./HĐ)

- Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;

Hôm nay, ngày.......... tháng.............. 5 ...................

Tại địa điểm:......................................................................................................................................

Các bên trong hiệp đồng gồm:

Bên A: Bên chủ nhà

Đại diện bởi ông (bà):.........................................................................................................................

Ngày sinh: ………………………………........................................................……………………………

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................................

CMND số:........................................ do CA................................ cấp ngày ........................................

Bên B: Bên nhận khoán

Đại diện cho nhóm thợ là ông (bà):...................................................................................................... 

Ngày sinh: …………………………………………...............................................................…………….

Địa chỉ liên lạc:...................................................................................................................................... 

Điện thoại:................................................................. Máy nhắn tin:...................................................... 

CMND số:......................................... do CA .................................cấp ngày .........................................

Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nõi dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán

Bên A khoán cho bên B các phần việc sửa chữa căn nhà số.........đường..........phường (xã)..........quận (huyện)...........với yêu cầu cụ thể sau:

1. Nền móng phải bảo đảm (theo bản vẽ bổ sung hoặc mô tả chi tiết)

- ……………………........................................................................................................................……..

2. Về khối xây yêu cầu

- ……………....................................................................................................................………………… 

3. Về vách nhà phải đảm bảo:

- Tô bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác

- Phía bên trong nhà sơn lót 1 lớp sơn nước hiệu

- Phía ngoài phải bảo đảm 1 lớp hồ dầu.

-
4. Phần lầu một, lầu hai đảm bảo

(Nếu có phải miêu tả tỉ mỉ)

5. Về trần nhà, mái nhà

- Mái nhà (yêu cầu sửa mới hoặc thay thế nguyên liệu cũ như thế nào…)

- Trần nhà: Đóng laphong bằng ván ép sau đó dán lớp giấy nền loại

6. Yêu cầu về cửa chính, cửa sổ, cổng ra vào, cổng hậu.

7. Nhà bếp và công trình vệ sinh, nhà tắm.

8. Các yêu cầu khác (nếu có)

Điều 2: Định mức tiêu hao nguyên nguyên liệu và tiền vốn (dự toán):

Trong trường hợp sửa chữa lớn, có đa dạng hạng mục công trình, tiêu hao vật tư đa dạng thì ta lập bảng dự toán yếu tố riêng (đính kèm).

1. Nguyên nguyên liệu chủ yếu do bên A cung cấp gồm:

2. Nguyên nguyên liệu do bên B cung cấp gồm

Điều 3: Trách nhiệm của bên chủ nhà (Bên A)

1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên nguyên liệu, giấy tờ pháp lý, bản vẽ bổ sung, giao diện cũ cho bên B theo đúng với thỏa thuận.

2. Chuẩn bị chổ ở cho người thợ của bên B trong suốt thời gian sửa chữa, giúp bên B trong việc đăng ký lâm thời trú theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thủ tục pháp lý trong sửa chữa, xây dựng. Phải chịu trách nhiệm bồi thường hiệp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền địa phương đình chỉ công việc.

Điều 4: Trách nhiệm của bên nhận khoán (Bên B)

1. Tự công ty mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và mỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.

2. Có trách nhiệm bảo quản vật tư , vật dụng, nêu cao tinh thần hà tằn hà tiện nguyên nguyên liệu. Mọi hư hỏng, mất mát xảy ra bên nhận khoán chịu trách nhiệm.

3. Khi chưa bàn giao kết quả công việc cho chủ nhà, bên nhận khoán phải chịu mọi rủi ro ngẫu nhiên xảy ra (trừ trường hợp bất khả kháng như động đất, bão lụt…).

4. Sửa chữa kịp thời các sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính tiền công.

Điều 5: Thời hạn hiệp đồng và cách thức thanh toán

1. Thời gian sửa chữa căn nhà dự định trong vòng ngày kể từ ngày tháng 5 tới ngày tháng năm

2. Bên chủ nhà sẽ thanh toán tiền cho bên B chia ra làm 3 đợt sau:

- Đợt 1: Sau khi ký hiệp đồng, thanh toán ứng trước khoảng % tổng dự toán.

- Đợt 2: Sau khi hoàn thành % khối lượng công việc sẽ thanh toán %
giá trị (kể cả phần nguyên vật kiệu và tiền công).

- Đợt cuối: Sau khi nhận bàn giao và quyết toán công thợ.

Điều 6: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã giao kết. Khi có tranh chấp sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở có lý, có tình.

Hợp đồng này được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên nhận khoán                                                                                                      Bên chủ nhà
(Ký tên)                                                                                                                           (Ký tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download