hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3809/BCT-XNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3809/BCT-XNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Tạm nhập tái xuất thiết bị y tế tham dự triển lãm

Công văn 3809/BCT-XNK về tạm thời nhập tái xuất đồ vật y tế tham gia triển lãm do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: 3809/BCT-XNK
V/v tạm thời nhập tái xuất đồ vật y tế tham gia triển lãm

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thành Phương
(Địa chỉ: Số 13/13 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 01/13/TNTX ngày 26 tháng 4 5 2013 của Công ty TNHH Thành Phương về việc tạm thời nhập tái xuất đồ vật y tế để tham gia triển lãm, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thành Phương được tạm thời nhập tái xuất 01 dụng cụ khám và giải phẫu nội soi nhãn hiệu Richard Wolf theo danh mục hàng hóa đính kèm để tham gia triển lãm theo thỏa thuận mượn hàng của Công ty Sumitomo Corporation Asia Pte Ltd (Singapore).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay Tân Sơn Nhất.

3. Trong thời gian tạm thời nhập, trường hợp sử dụng, vận hành đồ vật vì mục đích y tế, Công ty phải được sự đồng ý của Bộ Y tế.

4. Trường hợp nhập cảng đồ vật vào Việt Nam, không tái xuất thì phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và phải thực hiện các bổn phận về thuế theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện tới 30 tháng 9 5 2013./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Tuấn Anh

DANH MỤC

HÀNG HÓA XIN TẠM NHẬP TÁI XUẤT
(kèm theo công văn số 3809/BCT-XNK ngày 04 tháng năm 5 2013)

STT

Chi tiết hàng hóa

Mã số

Số lượng (Chiếc)

1

Bộ giá đỡ ống kính soi trong giải phẫu nội soi

37500.001

1

2

Bộ giải phẫu nội soi ổ bụng một cổng, gồm

 

1

 

Ống soi đk năm,3 mm, 30 độ, dài 430mm

89354424

1

 

Vỏ ngoài bộ trocar một cổng

885020

1

 

Trocar một cổng

885021

1

 

Đầu trocar một cổng

88502431

1

 

Kềm kẹp xoay hai bên, đk năm,8mm, dài 400mm

83993011

1

 

Kềm phẩu tích Maryland, đk năm,8mm, dài 400mm

83993012

1

 

Kềm phầu tích Mixter, đk năm,8 mm, dài 400mm

83994010

1

 

Kềm gắp đơn cực

83941817

1

 

Kềm gắp đơn cực

83942817

1

3

Máy lấy bệnh phẩm

23070015

1

4

Đầu camera 3CCD hệ PAL

5509912

1

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download