hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục thành lập chi nhánh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục thành lập chi nhánh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu doanh nghiệp

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục và biểu mẫu hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đối với các loại hình doanh nghiệp trong nước, bao gồm:


1.  Thông báo lập Chi nhánh:
 
+   Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp;
 
+   Đối với Công ty nhà nước;
 
+   Đối với Hợp tác xã -theo mẫu
 
2.  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Chi nhánh, (Không yêu cầu các văn bản này đối với Công ty nhà nước)
 
+   Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân;
 
+   Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên – tham khảo mẫu (đối với Công ty TNHH một thành viên không có Biên bản họp).
 
+   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;
 
+   Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;
 
+   Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;
 
+   Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh,
 
3.  Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
 
4.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán và bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, Công ty nhà nước, (đối với Hợp tác xã chỉ yêu cầu bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh) trong trường hợp hội sở Chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt hội sở chính của doanh nghiệp.
 
5.  Đối với chi nhánh buôn bán các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download