hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho lĩnh vực xi măng tại Cty xi măng Cần Thơ giai đoạn 2010-2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.71 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho lĩnh vực xi măng tại Cty xi măng Cần Thơ giai đoạn 2010-2015 có 23 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Quản trị kinh doanh,
Đề tài ứng dụng những cơ sở lý thuyết về chiến lược và quản trị chiến lược với mục đích quan trọng nhất là xây dựng một bản hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ công đoạn 2010-2015, trên cơ sở hạn chế khắc phục các điểm yếu và phát huy những điểm mạnh hiện có, nhằm tận dụng tối đa những cơ hội kinh doanh. Để hoàn thiện mục đích này, nghiên cứu đã biểu thị yếu tố từng bước trong quá trình phân tích nội bộ và phân tích môi trường bên ngoài có ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, nhận định về các điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội, nguy nhưng mà Xi măng Cần Thơ phải đối mặt. Điểm mạnh vượt trội của Công ty hiện nay là: nguồn nguyên liệu ổn định; Khả năng huy động vốn cao; Marketing mạnh; Hệ thống phân phối hiệu quả;Hệ thống thông báo hoàn chỉnh. Tuy nhiên, ngoài ra Công ty vẫn tồn tại 1 số vấn đề cần khắc phục, ấy là: giá tiền sản xuất và di chuyển cao; công nghệ, trang đồ vật còn hạn chế. Xi măng Cần Thơ đang hoạt động trong ngành có triển vọng phát triển tốt và khả năng tiếp cận công nghệ mới cao, nhu cầu sử dụng xi măng tại những thị trường tiêu thụ truyền thống của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng, đây là những cơ hội cần nắm bắt ngay. Bên cạnh ấy đề tài còn nhận diện các bắt nạt dọa sẽ tiếp diễn trong tương lai: Chi phí đầu vào sản xuất xi măng tiếp tục tăng; Áp lực cạnh tranh gia tăng tại thị trường ĐB SCL và cả nước; Năm 2010 chấm dứt hỗ trợ thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xi măng. 
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download