hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kỳ I THCS TT Phú Hòa năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kỳ I THCS TT Phú Hòa năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Môn: Toán lớp 6, 7, 8, 9 (đề thực nghiệm)

Đề thực nghiệm dành để ôn tập cho học sinh và giáo viên - Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 - 2014 của trường THCS TT Phú Hòa môn Toán các khối sáu, bảy, 8, 9.

Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán lớp sáu, bảy, 8, 9

PHÒNG GD-ĐT THOẠI SƠN
TRƯỜNG THCS TT PHÚ HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN : TOÁN – KHỐI 6

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1.0 điểm). Cho tụ tập M = {x thuộc Z sao cho -1 < x ≤ 3}

a). Viết tụ tập M sau bằng cách liệt kê các phần tử;

b). Tập hợp M có bao nhiêu phần tử ?.

Bài 2: (2.năm điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lí giả dụ có thể):

a). (-15) + (- 45)                               b). (– 37 ) + 34 + (– 63) + 66

c). 25.143 + 25.57 - 105 ;                 d). 4.32 + 9.52 - năm.13

Bài 3: (1.năm điểm). Tìm x, biết:

a) (3x - 24).73 = hai.74

b). 29x – 13 = 45

Bài 4: (1.0 điểm).

Cho 3 số a = 120; b = 300; 420. Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của a, b, c.

Bài 5: (1.năm điểm).

Học sinh khối sáu của 1 trường có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy TPT muốn chia thành các tổ sao cho số nam và số nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia đa dạng nhất được bao nhiêu tổ? khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bài 6: (1.năm điểm). Cho đoạn thẳng AB dài 4,5cm. Trên tia AM lấy điểm M sao cho AM = 9cm.

a). Tính MB;

b). Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn AM.

---------------------------------------------------------

PHÒNG GD-ĐT THOẠI SƠN
TRƯỜNG THCS TT PHÚ HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN : TOÁN – KHỐI 7

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm). Tính:
Đề kiểm tra học kỳ I THCS TT Phú Hòa 5 2013 - 2014

Bài 2: (2,0 điểm). Tìm x, biết:
Đề kiểm tra học kỳ I THCS TT Phú Hòa 5 2013 - 2014

Bài 3: (2,0 điểm).

a). Cho hàm số y = f(x) = 4x2 - năm.

b). Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 3 : năm : bảy. Hỏi mỗi nhà sản xuất phải góp bao nhiêu tiền vốn, biết rằng tổng số tiền vốn là 210 triệu đồng?

Bài 4: (1,năm điểm).

a). Tính số đo góc BCx trên Hình 1

b). Cho Hình hai, chứng tỏ a // b. Tính số đo góc A.

Đề kiểm tra học kỳ I THCS TT Phú Hòa 5 2013 - 2014

Bài 5: (2,năm điểm). Cho ΔABC, có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC

a/ Chứng minh: ΔABM = ΔACM

b/ Chứng minh: AM là đường trung trực của BC

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download