hoặc
Tài liệu học tập Sáng kiến kinh nghiệm - Bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm - Bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học giúp tổng hợp kiến thức cũng như học tập nghiên cứu về các bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, là tài liệu dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm hóa học 12

Sáng kiến kinh nghiệm - Bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LỜI MỞ ĐẦU:

Trong quá trình giảng dạy cho học sinh nhiệm vụ đặt ra cho giáo viên là làm sao có thể phát triển tư duy cho học sinh, giúp học sinh có thể phát triển tư duy 1 cách tốt nhất đặc biệt là trong bộ môn Hóa học (môn học nghiên cứu và sáng tạo). Việc áp dụng các kiến thức lý thuyết vào trong các bài tập là 1 quá trình rất tốt để học sinh có thể phát triển tư duy cho học sinh.

Vậy để học sinh có các kỹ năng như thế ngoài tự học, tự sáng tạo của học sinh thì giáo viên cũng phải cung cấp cho học sinh các kiến thức cũng như các phương pháp các bài tập phù hợp với mức độ yêu cầu của các kỳ thi. Trong quá trình giảng dạy đặc thù là dạy đối tượng học sinh chuyên nghiệp sẵn sàng cho các kỳ thi học sinh chuyên nghiệp các cấp, tôi thấy rằng có 1 số chuyên đề rất mới và cần phải đào sâu kiến thức hơn thì hình như học sinh không có tài liệu và việc tự học sinh nghiên cứu hay tự hệ thống cho mình các kiến thức như vậy là rất khó.Vì vậy thực tế yêu cầu cần thiết người giáo viên sẽ bổ sung các kiến thức thêm cho học sinh cũng như hệ thống các kiến thức và hệ thống các dạng bài tập cho học sinh. Với ý định đó, trong sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) này tôi muốn đưa ra hệ thống về lý thuyết cũng như 1 số dạng bài tập thuộc chương trình ôn thi học sinh chuyên nghiệp các cấp về bài toán nhiệt hóa học- cân bằng hóa học. Dĩ nhiên phương pháp này nó là sự tính hợp giữa lý thuyết mà học sinh hấp thu được trong quá trình học tập ở phổ thông.

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:

* Thực trạng:

Trong các kỳ thi, đặc thù trong các kỳ thi quan trọng của học sinh phổ thông đặc thù là trong các kỳ thi học sinh chuyên nghiệp cấp tỉnh trở lên . Vấn đề đặt ra là khi gặp 1 bài toán ở dạng mới và hầu như không có đa dạng trong chương trình căn bản (Bài toán nhiệt động và cân bằng hóa học) thì học sinh sẽ gặp hầu hết khó khăn và thường không làm được. Vì vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên phải rèn luyện nghiên cứu và giảng dạy thêm cho học sinh các kiến thức mới cũng như phương pháp giải các bài tập liên quan cho học sinh đặc biệt là các kiến thức nâng cao nhằm dùng cho cho các kỳ thi quan trọng.

* Kết quả, hiệu quả:

Với thực trạng nêu trên với các học sinh có kỹ năng tốt sẽ suy luận để đưa ra những cách giải hợp lý không không giải được. Từ đó ta thấy việc học sinh tự tìm hiểu các kiến thức mới và tìm ra phương pháp giải các bài tập của học sinh còn đa dạng hạn chế và chưa phù hợp với mức độ của các kỳ thi.

Trước tình hình đó của học sinh tôi thấy cần thiết phải hình thành cho học sinh thói quen khi gặp các vấn đề mới mà trong chương trình phổ thông còn hạn chế thì giáo viên phải là người đưa ra các tình huống nhằm thúc đó khả năng tự học kiến thức mới và đưa ra các phương pháp phù hợp. Do đó trong quá trình giảng dạy tôi có đưa ra 1 phương pháp giải nhanh bài toán hóa học: Bài toán nhiệt hóa học – cân bằng hóa học.

Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn đưa ra 1 trong các phần kiến thức và 1 số bài tập căn bản phù hợp với 1 số kỳ thi. Nội dung được thiết lập và được sử dụng có hiệu quả, nó được hình thành phát triển và mở rộng thông qua nội dung kiến thức, sự tích lũy thành các kiến thức căn bản nhất cho học sinh trong chuyên đề.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download