hoặc
Tài liệu học tập 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Đề thi tham khảo học kì 2 môn Toán 6

10 đề thi thử học kì hai môn Toán lớp sáu là tài liệu tổng hợp các đề thi thử học kì II lớp sáu môn Toán dành cho các bạn tham khảo, với 10 đề thi bảo đảm sẽ thống kê hầu hết các dạng toán căn bản trong chương trình Toán lớp sáu, giúp các bạn ôn tập sẵn sàng tốt cho bài kiểm tra cuối 5 môn Toán lớp sáu cũng như việc học lên chương trình Toán bảy.

Đề thi thử học kì hai môn Toán lớp 6

10 đề thi học kỳ II Toán 6

ĐỀ một - Đề kiểm tra học kì hai Toán lớp 6

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày trang bị 2 An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho hai tia OB và OC cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa hai tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

ĐỀ hai - Đề kiểm tra học kì hai Toán lớp 6

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download