hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Trình tự thực hiện:

+  NNT đã được cơ thuế quan cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng bị mất giấy chứng nhận Đăng ký thuế thì NNT phải làm văn bản yêu cầu CQT cấp lại giấy chứng nhận ĐKT, văn bản này gởi cho CQT trực tiếp quản lý NNT

Cách thức thực hiện:

+  Trực tiếp tại hội sở Cục thuế

+  Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-    Văn bản , trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, yêu cầu cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

-     hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực)

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+  Cơ thuế quan thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+  Giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  ngày 29/11/2006.

+ Quy định tại Điểm hai.10 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007.

Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng bảy 5 2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Bạn click vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download