hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 4,Đề kiểm tra cuối kì II môn Tin lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì hai môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam là đề kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 4 có đáp án dành cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, giúp các em sẵn sàng tốt cho bài thi cuối 5 sắp đến.

Đề kiểm tra cuối học kì hai lớp 4 môn Tin học

Trường TH Hứa Tạo

Họ và tên:.........................................

Lớp:..................................................

Năm học: 2014 - 2015

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Môn: Tin học - Quyển 2

Thời gian : 30 phút.

Ngày kiểm tra:      /          /2015

I, Lý thuyết: (5 điểm)

1, Khoanh tròn chữ cái của câu trả lời đúng nhất: (1 điểm)

Câu 1: Màn hình làm việc của Logo gồm:

A, Màn hình chính.              B, Cửa sổ lệnh                 C, Cả a, b đúng

Câu 2: Lệnh Bye trong phần mềm Logo sẽ:

A, Thoát khỏi phần mềm.     B, Xóa màn hình chính       C, Ẩn bút.

Câu 3: Để trình bày chữ đậm, em nhấn tổ hợp phím nào?

A, Ctrl + A                          B, Ctrl + B                        C, Ctrl + C

Câu 4: Em học nhạc với phần mềm nào?

A, Tidy Up                          B, Encore                         C, Learning Math 4

2, Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh: (2 điểm)

A, Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng..................................

B, Phím Delete dùng để xóa chữ................................... con trỏ biên soạn thảo.

C, Để chọn toàn bộ văn bản em nhấn tổ hợp phím……………………….

D, Nháy chuột vào nút lệnh B để trình bày kiểu chữ..................................

3, Em hãy ghép mỗi lệnh trong cột bên trái với hành động của bút vẽ trong cột bên phải để được giải thích đúng: (1 điểm)

Lệnh

Hành động của bút vẽ

1, RT k

a, Lùi n bước.

2, BK n

b, Hạ bút.

3, HT

c, Quay phải k độ

4, PD

d, Ẩn bút.

4, Dùng lệnh lặp Repeat trong phần mềm Logo để viết lệnh vẽ các hình sau: (1 điểm)

Hình tam giác: Mỗi cạnh dài 100 bước.

II, Thực hành:

1, Em hãy gõ đoạn thơ theo mẫu dưới đây: (3 điểm)

Bác Hồ ở chiến khu
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Theo Nguyễn Đình Thi

2, Dùng lệnh Logo vẽ hình theo mẫu sau: (2 điểm)

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì hai lớp 4 môn Tin học

I, Lý thuyết:

1/ Câu 1: C           Câu 2: A           Câu 3: B             Câu 4: B

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

2/ A, Hình tam giác.             B, Bên phải             C, CTRL + A D, Đậm.

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

3/ 1-c           2-a               3-d               4-b

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

4/ Repeat 3 [FD 100 RT 120]

II, Thực hành:

  1. Gõ đúng mỗi dòng được 0,năm điểm. Sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm.
  2. Vẽ hình đúng được hai điểm. Thiếu cạnh trên hình trừ 0,25 điểm
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download