hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 1), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 1) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Ngữ văn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).

Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào 1 chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Thể văn nghị luận cổ nào dướí đây thường dùng để công bố kết quả 1 sự nghiệp?
A. Chiếu
B. Hịch
C. Cáo
D. Tấu

2. Mượn “Lời con hổ trong vườn bách thú”, tác giả bài Nhớ rừng muốn thể hiện điều gì?
A. Nỗi nhớ về quá khứ vàng son
B. Khát vọng làm chủ thế giới
C. Tình yêu nước nồng nàn
D. Khát vọng tự do mãnh liệt

3. Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản nhật dụng?
A. Thông tin về Ngày Trái Đất 5 2000
B. Đi bộ ngao du
C. Bài toán dân số
D. Ôn dịch, thuốc lá

4. Chọn cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống trong câu:“Chiếu dời đô thuyết phục người nghe bằng lý lẽ chặt chẽ và bằng ……”
A. Bố cục chặt chẽ
B. Giọng điệu hùng hồn
C. Các biện pháp tu từ
D. Tình cảm chân thành

5. Trật tự từ trong câu nào thể hiện thứ tự sớm muộn theo thời gian?
A. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
B. Thẻ của nó, người ta giữ; hình của nó, người ta đã chụp rồi
C. Bạc phơ mái tóc người cha
D. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập.

6. Biện pháp tu từ nào được sử dụng đa dạng nhất trong bài thơ “Đi đường”?
A. Điệp từ
B. Nhân hoá
C. So sánh
D. Hoán dụ

7. Các câu:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,” thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu nghi vấn
B. Câu cầu khiến
C. Câu trần thuật
D. Câu cảm thán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download